Kargüzarlıq xidməti

Kargüzarlıq – şirkətin və ya fərdi sahibkarın sənədləşmə işlərinin aparılması, qaydaya salınmasıdır. Biz peşəkar komanda olaraq sizin bütün kargüzarlıq işlərinizin uçotu, yaradılması və artırılmasını üzərimizə götürürük. Şirkətinizin və ya fərdi işlərinizin sənədləşməsinin aparılması, ərizə formalarının tərtibatı, müqavilələrin hüquqi cəhətdən doğru yazılması və s. bu kimi kargüzarlıq işlərinizi bizə etibar edə bilərsiniz.